belka topleft belka topbg belka topright
belka leftbg Menu główne
belka hori
belka rightbg
belka leftbg
· e-mail
belka rightbg
belka bottomleft belka bottombg belka bottom right

belka topleft belka topbg belka topright
belka leftbg Witaj
belka hori
belka rightbg
belka leftbg
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
belka rightbg
belka bottomleft belka bottombg belka bottom right

belka topleft belka topbg belka topright
belka leftbg

Profesjonalna obsługa klienta

belka hori
belka rightbg
belka leftbg
Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć.

Program szkolenia:
1. ZASADY AUTOPREZENTACJI
a) CZYM JEST AUTOPREZENTACJA, EFEKT PIERWSZEGO WRAŻENIA, ATRAKCYJNOŚĆ INTERPERSONALNA;
b) JAK ROBIĆ WRAŻENIE OSOBY KOMPETENTNEJ I GODNEJ ZAUFANIA - WYGLĄD ZEWNĘTRZNY – UBIÓR, MOWA, MAKIJAŻ, POSTAWA, GESTY, KOLORYSTYKA; UBIÓR BIZNESOWY; AUTORYTET I OSOBOWOŚĆ AUTORYTARNA;
c) SŁABE I MOCNE STRONY – JAK JE WYKORZYSTAĆ W HANDLU; JAK POSTRZEGAMY SIEBIE I JAK POSTRZEGAJĄ NAS INNI LUDZIE; JAK PRZYJMOWAĆ KOMPLEMENTY; JAK SPRZEDAĆ WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI;
2. PRZYGOTOWANIE SPRZEDAŻY
a) POZNANIE PRODUKTU, POZNANIE RYNKU, GRUPA DOCELOWA, KONKURENCJA, CENY;
b) GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PRODUKTACH; GDZIE SZUKAĆ NOWOŚCI;
c) ROZKŁADANIE PRODUKTÓW NA PÓŁKACH;
d) KULTURA ORGANIZACYJNA, STYL SKLEPU, DOBÓR PRACOWNIKÓW, KOMUNIKACJA W FIRMIE, ZARZĄDZANIE PERSONELEM;
e) POZYSKIWANIE KLIENTÓW;
f) PROMOCJA, REKLAMA, MARKETING, ELEMENTY PSYCHOMANIPULACJI W REKLAMIE.
3. NAWIĄZANIE KONTAKTU I KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
a) ROZPOZNAWANIE TYPU KLIENTA, ZACHOWANIE SPRZEDAWCY ADEKWATNE DO ROZPOZNANEGO TYPU KLIENTA;
b) W JAKI SPOSÓB ROZPOCZĄĆ ROZMOWĘ I JAK NIĄ POKIEROWAĆ;
c) KOMUNIKACJA – ETAPY, NADAWCA I JEGO CECHY, ODBIORCA I JEGO CECHY, KOD, KOMUNIKAT, SZUM KOMUNIKACYJNY, BŁĘDY W KOMUNIKACJI; KOMUNIKACJA WERBALNA;
d) AKTYWNE SŁUCHANIE – TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA;
e) TECHNIKI ZAANGAŻOWANIA KLIENTA W KONTAKT INTERPERSONALNY NP. SZUKANIE CECH WSPÓLNYCH, TECHNIKA ZAANGAŻOWANIA, KOMUNIKATY PERSWAZYJNE I PYTANIA NAKIEROWUJĄCE; JĘZYK SPRZEDAWCY I JĘZYK KLIENTA;
f) KOMUNIKACJA NIEWERBALNA I JEJ ROLA W KONTAKTACH SPRZEDAWCA – KLIENT.
4. DIAGNOZA POTRZEB
a) W JAKI SPOSÓB ROZPOZNAĆ CZEGO KLIENT OCZEKUJE OD NAS I OD PRODUKTU;
b) OCENA KLIENTA, JEGO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI;
c) TECHNIKI ZADAWANIA PYTAŃ;
d) RODZAJE PYTAŃ.
5. PREZENTACJA PRODUKTU
a) PROFESJONALNE PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU;
b) TECHNIKI PREZENTACJI TOWARU – STRATEGIA MARCHEWKI, STRATEGIA KIJA, STRATEGIA EMOCJI DODATNICH I UJEMNYCH, METODA SPOŁECZNEGO DOWODU SŁUSZNOŚCI, METODA AUTORYTETU, TECHNIKA ŁATWIEJSZEGO WYBORU, MAŁYCH KROKÓW, PONAGLAJĄCA, ITP.;
c) TECHNIKI ZACHĘCAJĄCE KLIENTA DO ZAKUPU;
d) PREZENTACJA KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ZAKUPU PRODUKTU.
6. ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI
a) POZYTYWNE ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI – TECHNIKA ROZSZERZENIA;
b) NEGATYWNE ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI;
c) ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE SYTUACJI SPRZEDAŻY;
7. SYTUACJE KONFLIKTOWE
a) KLIENT TRUDNY – CO TO ZA KLIENT, JAK REAGOWAĆ NA JEGO ZACHOWANIE, JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESJĄ SŁOWNĄ, JAK ZAKOŃCZYĆ TAKI KONTAKT;
b) REKLAMACJE – CZEGO NAJCZĘŚCIEJ DOTYCZĄ, JAK REAGOWAĆ, ABY NIE ZRAZIĆ DO SIEBIE KLIENTA, JAK BYĆ PROFESJONALISTĄ W TAKIEJ SYTUACJI, CO ZROBIĆ, ABY MIMO WSZYSTKO KLIENT CHCIAŁ JESZCZE DO NAS WRÓCIĆ, JAK SŁUCHAĆ I PRZYJMOWAĆ REKLAMACJE I SKARGI, JAKĄ POSTAWĘ I TON GŁOSU PRZYBRAĆ;
c) OBIEKCJE KLIENTA I STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z NIMI – CZEGO NAJCZĘŚCIEJ DOTYCZĄ OBIEKCJE I JAK NA NIE REAGOWAĆ, ABY UKAZAĆ FIRMĘ W JAK NAJLEPSZYM, ŚWIETLE
d) SYTUACJE STRESOGENNE – W JAKI SPOSÓB RADZIĆ SOBIE W SYTUACJI STRESU W PRACY, CO ZROBIĆ, ABY NIE PRZENOSIĆ PROBLEMÓW NA ŻYCIE PRYWATNE; STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM;
e) KRYTYKA NASZEJ OSOBY – JAK RADZIĆ SOBIE W TAKIEJ SYTUACJI, JAKA KRYTYKA JEST DLA NAS NAJDOTKLIWSZA, JAK REAGUJEMY NA KRYTYKĘ I CO ZROBIĆ, ABY REAKCJE TE BYŁY KONSTRUKTYWNE, JAK PRZYJMOWAĆ KRYTYKĘ

Koszt szkolenia: 500 zł

Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- materiały dydaktyczne

belka rightbg
belka bottom left belka bottombg belka bottom right

 
 
Czas generowania: 0.0844 sek., 0.0061 z tego dla zapytań. Użycie pamięci: 2,243KB

Jagiellońska 82/1, 70-437 Szczecin

tel: 91 434 77 27

e-mail biuro@gielar.pl