Menu główne
· e-mail

Witaj
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV
Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych, 50 godzin zajęć praktycznych oraz egzamin SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych do 1 kV.

Modułowy program szkolenia:

1. SZKOLENIE BHP
2. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
3. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELETRYCZNYCH DO 1 KV - MONTAŻ, KONSERWACJA, BUDOWA I EKSPLOATACJA INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1 KV
4. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
- czytanie rysunków technicznych
- instalowanie włączników przeciwporażeniowych
- dobór przewodów i kabli
- kalkulacja kosztów

Koszt szkolenia: 1 700 zł

Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- materiały dydaktyczne
- egzamin SEP

Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia o uprawnienia w zakresie dozoru i prac kontrolno - pomiarowych.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty.
Pierwsza rata wpłacana jest przed rozpoczęciem szkolenia w siedzibie Centrum Szkoleniowego lub na konto.

 
 
Czas generowania: 0.8918 sek., 0.0065 z tego dla zapytań. Użycie pamięci: 2,230KB