Menu główne
· e-mail

Witaj
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Betoniarz - zbrojarz
Szkolenie obejmuje 180 godzin, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych.

Modułowy program szkolenia:

1. SZKOLENIE BHP
2. RODZAJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
3. MATERIAŁOZNAWSTWO
4. MASZYNOZNAWSTWO
5. KALKULACJA KOSZTÓW, RYSUNEK TECHNICZNY, DOKUMANTACJA TECHNICZNA
6. TECHNOLOGIA BETONIARSTWA
7. TECHNOLOGIA ZBROJENIA
8. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
- wykonanie zbrojeń i betonowanie schodów
- wykonanie zbrojeń i betonowanie stropów, podciągów
- wykonanie zbrojeń nadprożowych, podokiennych za względów konstrukcyjnych i
na wymaganą nośność
- betonowanie ścian w deskowaniach traconych,
- wykonanie szkieletów zbrojeniowych słupów o różnym przekroju i rodzaju
zbrojenia, belek obustronnie zamocowanych, wsporników ram, rygli,
przeprowadzenie betonowania w deskowaniach,
- korzystanie z deskowania tradycyjnego, deskowania systemowego oraz z
rusztowań,
- zagęszczanie mieszanki betonowej ręcznie i mechanicznie za pomocą
wibratorów, pielęgnowanie mieszanki betonowej do momentu jej stwardnienia,
- obsługiwanie sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonania zbrojenia i
betonowania,
- wyszczególnianie rodzajów gruntów, wykopów, fundamentów, ścian, stropów ze
względu na ich konstrukcję i rodzaj użytego materiału, schodów i elementów
klatki schodowej, izolacji i instalacji występujących w budynku

Koszt szkolenia: 2 000 zł

Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- odzież roboczą
- materiały dydaktyczne

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty.
Pierwsza rata wpłacana jest przed rozpoczęciem szkolenia w siedzibie Centrum Szkoleniowego lub na konto.


 
 
Czas generowania: 0.0751 sek., 0.0050 z tego dla zapytań. Użycie pamięci: 2,232KB